ITS holding      

 

 

 

 

 

    Vracení DPH ze zahraničí pro české společnosti a firmy     TOPlist

 

    Aktuální informace jsou na našem novém webu http://www.zahranicni-dph.cz

    Prosím, přepněte se na něj kliknutím myši na jeho název. Děkujeme

 

 

Úvod

Seznam služeb

Specifika  jednotlivých zemi

Seznam zemí a výše DPH

Náležitosti účtů

Autobusová doprava a EU

Co vrací jednotlivé země 

 Průběh  žádosti

Doba vyřízení,  zamítnutí, odvolání

Účetnictví

 Legislativa

Vaše činnost

Rychlé vyřízení

Negativní  poznatky z praxe

Kontakty

ÚVOD - NÁROKOVÁNÍ A VRACENÍ DPH ZE ZAHRANIČÍ

 Nárokování a vracení DPH u zboží a služeb pořízených v zahraničí je možné za předpokladu, že podnikatelský subjekt (žadatel o vratku DPH):

1.    není v dané zemi registrován k dani z přidané hodnoty,

2.    nemá v dané zemi pobočku ani sídlo,

3.    na území dané země nepodniká (vývoz zboží a služeb s místem plnění v České republice se za podnikání na území dané země nepovažuje),

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Seznam služeb, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH.   

Plnění do zahraničí je ve většině zemí osvobozeno od DPH, ale přijatá plnění v zahraničí od zahraniční osoby za dodávky zboží a služeb zpravidla obsahují zahraniční DPH. Jedná se o plnění zdaněné DPH, které je realizované (poskytnuté) na území daného státu a nemůže být tedy od DPH osvobozeno. Dále uvedené platby zpravidla obsahují zahraniční DPH, o jejíž vrácení musí být v daných termínech v příslušné zemi požádáno

·         nákupy pohonných hmot (benzín, nafta),

·         účast na výstavách a veletrzích,

·         školení, semináře a konference,

·         parkovné, trajekty, nakládka a ostatní dopravní náklady.

·         ubytování (hotely, penziony), úhrady v restauracích, stravování,

·         nájmy zařízení a mechanismů, jízdné, najaté automobily (taxi, půjčovny),

·         servisní práce, opravy automobilů, strojů apod.,

·         pojištění uzavřené v zahraničí, úhrady za marketing, poradce, zastupování,

·         úhrady za zboží, pracovní předměty, které jsou v dané zemi nakoupeny a zároveň v dané zemi spotřebovány.

Některé země nevrací DPH z účtů z hotelů a restaurací a některé nevrací DPH z účtů za pohonné hmoty. Každá země má svůj rozsah a vlastní pravidla pro vracení DPH. Přesná specifikace podle zemí a výdajů je uvedena v "Seznamu zemí a služeb" na začátku této webové stránky v sekci pro naše klienty a nebo je uvedena dále v textu v "Tabulce zemí a stručného popisu služeb podle zemí".

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Seznam zemí, ze kterých je možno vyřídit vrácení DPH.

V současné době vrací DPH českým subjektům tyto země:

Země

Zákl. sazba DPH

Zkratka DPH

Země

Zákl. sazba DPH

Zkratka DPH

Belgie

21 %

TVA/BTW

 Maďarsko

25 %

AFA

Dánsko

25 %

MOMS

 Malta

18 %

VAT

Estonsko

18 %

KM / VAT

 Německo

19 %

MWST

Finsko

22 %

ALV

 Norsko

24 %

MVA

Francie

19,6 %

TVA

 Polsko

22 %

VAT

Holandsko

19 %

BTW

 Portugalsko

19 %

IVA

Irsko

21 %

VAT

 Rakousko

20 %

MWST/UST

Itálie

20 %

IVA

 Řecko

18 %

FPA

Kanada

7 %

GST/HST

 Slovensko

19 %

DPH

Kypr

15 %

ΦΠΑ/FPA

 Slovinsko

20 %

DDV

Litva

18 %

PVM

 Španělsko

16 %

IVA

Lotyško

18 %

PVM

 Švédsko

25 %

MOMS

Lucembursko

15 %

TVA

 Velká Británie

15 %

VAT

DPH vrací českým subjektům i Bulharsko i Rumunsko

 

Většina zemí má k základní sazbě jednu nebo i více snížených sazeb.

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Specifika jednotlivých zemí

Každá země má svá vlastní pravidla pro vracení DPH a různý rozsah vracení DPH. U některých zemí je podání žádosti na vrácení DPH a její vyřízení bez komplikací. U některých zemí jsou naopak pravidla tak obtížně splnitelná, že se vyplatí žádat jen o vyšší částky. Odkazy na jednotlivé země viz. Seznam zemí

Žádná země nevrací DPH z výdajů za zábavu, sport, alkohol, dárky, starožitnosti, umění,  apod. Některé země nevrací DPH z nákupů luxusního zboží a některé země vrátí pouze část DPH ze služeb, které jsou využitelné i pro osobní spotřebu, která nemusí souviset ze služební cestou (např. TAXI).

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Náležitosti účtů

Většina zemí (SRN, Rakousko, Dánsko, Velká Británie, ...) vrací DPH i z tzv. malých účtů (zjednodušené daňové doklady), na kterých většinou nemusí být název a adresa kupujícího. Účty nad 150 EUR se již ale považuji za tzv. řádné daňové doklady a musí mít předepsané náležitosti - název a adresu dodavatele, DIČ, popis plnění, datum plnění, jednotkovou cenu, množství, cenu za celkové plnění bez DPH, sazbu DPH, výši DPH a cenu celkem. Rovněž musí obsahovat údaje o odběrateli a to hlavně název a adresu odběratele. V naší více než 14-leté zkušenosti se stále a stále setkáváme s účty za ubytování, na kterých je uvedeno jen jméno cestovatele. Např. německý FÚ vratku z takového účtu automaticky zamítne s odůvodněním, že účet je vystaven na třetí osobu (jméno považuje za samostatný podnikatelský subjekt odlišný od žadatele). Písemné prohlášení žádajícího subjektu o vratku DPH, kterým potvrzuje, že příslušná jména jsou jeho zaměstnanci, německý finanční úřad neuznává. U účtů do 150 EUR nemusí být uveden odběratel a v tomto případě je tedy lepší, aby na účtu nebylo uvedeno žádné jméno. V tom případě Vám FÚ vratku DPH nemůže zamítnout a vrátí Vám ji.

 

Informujte prosím Vaše cestovatele, aby si nechávali na účet nad 150 EUR vždy napsat název a adresu své společnosti a pak teprve své jméno pro potřeby Vaší účetní evidence. Předejdete tak krácení Vaší vratky DPH o vratky z účtů, které nebudou splňovat výše uvedenou náležitost.

Vadné účty lze opravit ale nesmíte je opravovat sami dopisováním chybějích údajů. Ve většině zemí na účty nesmíte dávat otisk Vašeho razítka např. z toho důvodu, že na účtu chybí Vás název a adresa. Opravu účtu musí provést jen jeho vystavitel a návod na opravu účtů rádi poskytneme našim klietům

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH

Po našem vstupu do EU by měly české autobusové subjekty dodržovat u autobusových výkonů dosavadní systém DPH v EU. Před naším vstupem do EU autobusové společnosti a firmy hradily daň – poplatek za průjezd (tzv. osobokilometry). Popíšeme zde dvě země, které již od českých autobusových subjektů respektování pravidel EU vyžadují.

 Belgie

Belgie vyžaduje čtvrtletní povinnost vyplňovat tzv. spontánní prohlášení. Pokud v některém čtvrtletí autobusy českého subjektu nejezdí po území Belgie, nemusí se výše uvedené prohlášení za toto období vyplňovat a zasílat do Belgie.

Uvádíme pro názornost 2 příklady:

1.    Český subjekt má platit belgické finanční správě daň (DPH) z výkonů na území Belgie, tj. za průjezd autobusu. Ve skutečnosti zaplatí o to méně, co mu má Belgie vrátit jako DPH z nákupů nafty a z úhrad za další služby.

2.    Druhý případ je obrácený. Český subjekt má vyšší vratku DPH než platbu belgické finanční správě. Vratka DPH bude snížená o částku, kterou měl český subjekt uhradit belgické finanční správě.

 Příklady výpočtu DPH za průjezdy

 Belgie

Délka celé cesty je 2 570 km. Po belgickém území ujede český subjekt 205 km. Cena za 1 km jízdy činí 0,65 EUR.

Cena celé cesty je 2 570 x 0,65 = 1 670,50 EUR. Cena za cestu ujetou po belgickém území je 205 / 2 570 x 1 670,50 EUR = 133,25 EUR. Za cestu po Belgii by tedy český subjekt měl zaplatit Belgické finanční správě 6 % TVA (DPH), tj. (133,25 / 106 x 6) = 7,54 EUR.

Rakousko

Prakticky obdobným způsobem je nutné postupovat i v Rakousku, kde je DPH (MWSt) 10 % a lze uplatnit 2 řešení:

1.    Jestliže tržby českého autobusového subjektu za cesty po Rakousku nepřesahují 22 000 EUR, pak nemusí DPH (MWSt) ze svých výkonů platit, ale v tom případě nemůže v příslušném roce žádat o vrácení rakouské DPH za motorovou naftu a další služby.

2.    Pokud je tržba českého autobusového subjektu v příslušném roce v Rakousku vyšší než 22 000 EUR, má povinnost příslušnou DPH (výpočet viz Belgie) zaplatit a pak může žádost o vratku rakouské DPH podat se stejnými důsledky. Viz uváděný případ v Belgii – vratka DPH je snížena o DPH z výkonů (průjezd) autobusů nebo DPH za průjezd je snížena o vratku DPH.

 

   Zpět na začátek stránky   

 

 

Tabulka zemí a stručného popisu služeb podle zemí

V tabulce jsou uváděny i minimální limity pro podání žádosti (součet DPH ze všech účtů z dané země za dané období), a to za celý rok (menší číslo) a pro část roku (větší číslo). U zemí, ve kterých je možno podat žádost i v jiném jazyku, je uveden výčet příslušných jazyků.

 

Belgie

Vrací se vše včetně nafty. Žádost musí být ve francouzštině nebo holandštině ve trojím vyhotovení. Nevrací se za tabák a spotřebovaný alkohol a zábavu. Z ubytování, jídla a pití se vrací jen při dodávkách zboží nebo při vykonávání služeb.

Dánsko

Vrací se vše včetně nafty. Nevrací se ubytování a nájem aut (taxi) a benzin. Žádost musí být v dánštině.

Finsko

Vrací se vše včetně nafty a ubytování. Nevrací se daň z obchodního pohoštění, reklamy, nájmu a oprav aut a karavanů, motorových kol, soukromých letadel. Žádost může být ve finštině, švédštině nebo angličtině.

Francie

Vrací vše včetně nafty. Nevrací z ubytování, restaurací a osobní dopravy.  Žádost musí být ve francouzštině.

Holandsko

Vrací vše. Z restaurací vrací jen při dlouhodobém pobytu. Žádost může být v holandštině, němčině, angličtině nebo francouzštině.

Irsko

Vrací vše včetně nafty. Nevrací z ubytování, restaurací a benzinu, z koupě a pronájmu motorových vozidel pro osobní dopravu. 

Itálie

Vrací se vše mimo ubytování, restaurací, nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy (dtto viz Řecko). Limit je 25 a 200 EUR. Vratka DPH se dosud vracela  jen na účet v Itálii. Žádost musí být vyplněna italsky.

Kanada

Vrací se jen u ubytování a jen federální daně. Daně provinční, jako např. PST, TVQ, se nevrací. Limit je 100 CAD.

Lucembursko

Vrací se vše. Žádost musí být ve francouzštině nebo němčině.

Maďarsko

Nelze žádat ubytování, dálniční poplatky, benzín, taxi, telefon a mýtné.  DPH se vrací jen z účtů, které mají DPH vyšší než 25 EUR (7.000,- HUF). Vratky DPH byly doposud  zasílány maďarským finančním úřadem jen na účet v Maďarsku. Žádost musí být vyplněna maďarsky.

Německo

Vrací se vše včetně nafty a ubytování. U osobní dopravy může být snížena vratka o 50 %. Z obchodního pohoštění se vrací DPH jen v případě uvedení jmen pohoštěných a jejich firmy přímo na účet vystavitelem. Údaje Vám musí napsat vystavitel účtu přímo na účet. Některé účty mají pro tyto účely zavedeny speciální kolonky nebo se údaje píší na zadní stranu účtu. U účtů do 100 EUR nemusí být uveden odběratel. U autobusových společností (daň za průjezd) je nutno postupovat obdobně jako v Belgii a Rakousku, viz. výše.

Norsko

Vrací vše mimo  hotelů, restaurací, pronájmu nemovitostí, nájmu aut, osobní dopravy, právní, bankovní a finanční služby, zdravotní služby, konzultační a poradenské služby.

Portugalsko

Vrací se vše mimo ubytování, benzinu, osobní dopravy a nákupu a pronájmu prostředků osobní dopravy. Žádost musí být v portugalštině.

Polsko

Vrací se vše včetně nafty, nevrací se náklady na osobní automobily do 0,5 t. Nevrací se z hotelů, restaurací, letištní služby, přístavní služby v souvislosti s mezinárodní dopravou. Žádost musí být vyplněna v polštině.

Rakousko

Vrací se vše včetně ubytování a stravování. Pro vratku za stravování je určen limit, do kterého se vrací a v případě pohoštění Vašich klientů musí být na účtech uvedena jména účastníků a název firmy. Nevrací se z pronájmu aut. Nafta se vrací jen dopravcům. U autobusových společností je vratka DPH možná po podání daňového přiznání v Rakousku na daň z přidané hodnoty připadající za výkony realizované na rakouském území (bývalé poplatky za průjezd). Blíze viz Specifika autobusové dopravy pro vratky DPH.

Řecko

Vrací vše mimo ubytování, restaurací, osobní dopravy a nájmu a oprav prostředků osobní dopravy (auta, lodě, letadla). Žádost musí být vyplněna v řečtině.

Slovensko

Vrací vše. nevrací se pronájem movitých věcí a stravování.

Slovinsko

Vrací se vše mimo DPH z jídla, pití a ubytovaní a z výdajů za jachty a lodě pro sport a rekreaci, soukromá letadla, osobní vozidla a motocykly (včetně paliva, mazadel a náhradních součástek) a nevrací se ani ze služeb s nimi spojených. Vrací se v případě lodí a vozidel používaných pro výdělečnou činnsot: pronájmy a prodej a v případě vozidel, která jsou použitá pro výukové účely a to včetně kombinovaných vozidel pro obchodní pravidelnou dopravu a nestandardní veřejnou pravidelnou dopravu.

Španělsko

Vrací se vše mimo ubytování a restaurací. Nevrací výdaje spojené s osobní dopravou (BUS, osobní auto).
Žádost musí být podána ve španělštině.

Švédsko

Vrací se vše. U pronájmu auta může být vratka snížena o 50 %.

Velká Británie

Vrací se vše. Vratka za pronájem aut může být snížena o 50 % a nevrací se z nákupu použitých věcí (ojetá auta, starožitnosti).

Estonsko, Kypr,  Litva, Lotyšsko,  Malta

Žádost Vám podáme, ale vracení DPH z těchto zemí zatím nemáme v praxi ověřeno.

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Žádost o vrácení - postup

Pokud je na řádných daňových dokladech, které vystavily subjekty ze zemí EU, uvedena DPH nebo u malých účtů (účtenky, ... ) stačí, že je uvedena její sazba a součet DPH ze všech účtů z dané země je vyšší než předepsaný minimální limit za dané období, je možné požádat o vrácení DPH příslušný finanční úřad z členského státu EU.

Žádost o vratku DPH je nutno podat po skončení příslušného období (většinou za uplynulé čtvrtletí nebo za celý uplynulý rok). Žádost pro tzv. zbytkové období roku, může být většinou podána i za kratší než minimální předepsané období a do takové žádosti mohou být zahrnuty i účty z předcházejících období příslušného roku, které nebyly podány v předcházejících žádostech. Při žádostech za  kratší období než rok je minimální částka, o kterou lze žádat (součet DPH ze všech účtů za dané období), podstatně vyšší, než stanoví minimální limit dané země při žádosti za celý rok. Minimální limit pro období kratší než rok je cca 400 EUR. Při žádosti za celý rok je limit jen cca 50 EUR, ale o vrácení tak nízké částky se nevyplatí žádat vzhledem k administrativním pracím, které jsou se žádostí spojeny.

Žádost o vrácení DPH se většinou musí podat po uplynutí příslušného roku nebo jeho čtvrtletí a to nejpozději v 30.9. následujícího roku po období za které se žádá. Po tomto termínu není již možné podávat žádost o vratku DPH z výdajů uplynulého roku.

Nárokování zpětného převodu DPH se provádí ve stanovených termínech podáním elektronické žádosti přes aplikaci EPO České daňové správy, která obsahuje údaje o žadateli, údaje o každém dokladu, ze kterého se žádá a  naskenované doklady nad 1000 EUR (250 EUR nafta). V případě, že žadatel nechá podání žádosti a vyřízení celé vratky na zprostředkovateli (hlavně jde o komunikaci s příslušnými zahraničními finančními úřady, odvolání, zdůvodňování, ...), musí poskytovateli této služby poskytnout Plnou moc pro jeho zastupování ve věci Vracení zahraniční DPH.

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

 Doba vyřízení

Vratka DPH by měla být vyřízena ve lhůtě 4-8 měsíců. 

Zamítnutí a odvolání

V případě zamítnutí žádosti finanční úřad sdělí žadateli důvod zamítnutí a sdělí mu možnost a termín podání odvolání. V uvedeném termínu je pak možné podat odvolání. Pokud je zamítnuto i odvolání, je možné se obrátit s dalším odvoláním na další instituce příslušné země (soudy, administrativní tribunály, obchodní komory apod.).

 

   Zpět na začátek stránky   

 

 

Vratka DPH a účetnictví

Obdržená zahraniční DPH se našim FÚ neodvádí. Obdrženou částku DPH je možné zaúčtovat na konci roku jako dohadnou položku nebo je možno ji po obdržení zaúčtovat jako mimořádný výnos.  

Legislativa a vracení DPH za zahraničí

Vracení DPH ze zahraničí umožňuje §82 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

 

   Zpět na začátek stránky   

 

 

Negativní poznatky z praxe

Často je však pro příslušné pracovníky "obtížné" vybírat účty z účetní evidence za celý rok. "Děsí" je řada pořadačů, které by museli projít a vyhledávat vhodné účty, ze kterých je možné vrácení DPH vyřídit. Raději prohlásí, že nemají potřebný limit. Přitom jde řádově o hodiny práce jednoho pracovníka jednou za rok a finanční přínos bývá pro společnost často značný. Většina společností a firem má zahraniční výdaje v několika málo zemích a většinou jde jen o některé služby. Proto by postačovalo, aby si pracovník, který zakládá účty do účetní evidence ověřil na našem webu, zda je možné z daného daňového dokladu žádat v příslušné zemi o vratku DPH. Pokud by zjistil, že se DPH vrací, mohl by udělat rovnou kopii daného dokladu a tu založit rovnou do zvláštních desek "DPH-příslušná země". Odpadlo by tak náročně dodatečné vyhledávání příslušných daňových dokladů.

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Zajistíme Vám vrácení DPH v co nejkratším čase

Pokud nás pověříte vyřízením Vašeho nároku na vratku DPH ze zahraničí, zajistíme Vám za několik procent z vrácené částky vše potřebné. Přípravě žádosti věnujeme maximální úsilí, aby všechny Vaše nároky byly kladně vyřízeny v co nejkratší době. Vyvarujete se tak situace, že nesprávně zdůvodněný dotaz zahraničního FÚ, může být důvodem k zamítnutí žádosti a v nejlepším případě bude důvodem k mnohaměsíčnímu zpoždění vyřízení vratky DPH. Domníváme, že několik málo procent nestojí za možnost vzniku těchto negativních důsledků.

Naši provizi si účtujeme pouze ze skutečně vrácené částky DPH a její výše se pohybuje již od 4% do 10ti % podle výše vrácené částky a země, ze které se vrací. Z vrácené částky DPH obdržíte tedy až 96%. U skutečně vysokých částek je možné smluvit ještě nižší výši provize. V provizi jsou již zahrnuty veškeré náklady: pojištění účtů, poštovné, překladatelské práce atd. Žádné jiné výdaje nehradíte.

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

Vaše činnost při podání žádosti

 

 

Po přečtení tohoto textu možná získáte dojem že se jedná o administrativně náročnou agendu, ale ve skutečnosti jde většinou pouze o:

·    Udělit nám Plnou moc pro zastupování ve věci vracení zahraniční DPH,

·    předat nám kopie Vašich dokladů,

·    podle našich instrukcí, případně vytvořit seznam dokladů.

 

 

 

 

   Zpět na začátek stránky   

 

 

Pokud máte o naši službu zájem, prosíme vás z důvodu nutnosti dodržet termíny podání žádosti o brzké sdělení jména, telefonického spojení a e-mailu na Vašeho pracovníka, který ve Vaší společnosti bude pověřen předáváním účtů.

 

 

TOPlist

 

 

   Zpět na začátek stránky